O AUTOROVI LINORYTOVÉHO KOMIKSU
Jiří Vydra se narodil 26. 4. 1981 v Liberci. V roce 2007 absolvoval na VOŠG v Hellichově ulici v Praze, obor Knižní grafika pod vedením ak. mal. Milana Erazima.
Věnuje se užité a volné grafice pod značkou VYDRA DESIGN. Působí jako dramaturg a autor designu pro agenturu Štěk a její akce v Liberci a na hradě Grabštejně. V roce 2008 založil občanské sdružení DIVOZEMÍ, zaměřené na podporu alternativní kultury v regionu, v němž je předsedou, dramaturgem a grafikem.
Během studia vytvořil jako klauzurní práce leporelo zpracované technikou barevného linorytu MĚLA BABKA..., nedokončený projekt Kytice jako komiks - balada SVATEBNÍ KOŠILE a kresebnou knihu JAK JSEM PLUL KE KRÁLOVNĚ SEVERU.
Komiks Příběh věčného studenta byl vytvořen technikou rytí do narušeného lina. Příběh na motivy balady lotyšského spisovatele Karlise Skalbeho byl výtvarníkovou absolventskou prací.
Skalbeho předlohu objevil už jako dítě v babiččině knihovničce a tehdy ho zaujala spíše ilustrace na přebalu knihy. K jejímu obsahu se dostal až mnohem později a ihned ho uchvátila poetika melancholicky laděných pohádek...

O AUTOROVI LITERÁRNÍ PŘEDLOHY
Kārlis Skalbe (1879-1945) byl příslušníkem generace lotyšských spisovatelů-modernistů. Z jeho tvorby, která zahrnuje básně, eseje, povídky a pohádky, jsou nejvíce ceněny pohádky, díky nimž si vysloužil přezdívku Král pohádek.
Krátce pracoval jako učitel, ale místo ztratil pro svou angažovanost v hnutí za nezávislost Lotyšska. Když se jí po skončení první světové války dočkal, plně se zapojil do veřejného i politického života. V roce 1944 odešel do Švédska poté, co se část území Lotyšska dostala pod sovětskou okupační správu. Za rok nato zemřel.
Kārlis Skalbe je uznávaný jako vynikající vypravěč, v oblasti moderních pohádek, jichž napsal 72, srovnatelný s takovými mistry, jako byli H. Ch. Andersen nebo Oscar Wilde. Etické poselství jeho pohádek vychází z křesťanství a také z lotyšské lidové slovesnosti, jež ovlivnila také formální stránku jeho textů. Skalbeho pohádková tvorba je ceněna pro svou lyričnost a poetickou sílu, ale také pro originální podobenství, jež autor do svých textů vkládal. Nejsou jen o ideálním světě a mezilidských vztazích v něm, ale také o kráse a lásce s ní spojené.